Personuppgiftspolicy och annonspolicy

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och Pryl.se tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

Denna personuppgiftspolicy och annonspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Pryl.se.

Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy som är en integrerad del av Användarvillkoren för Pryl.se samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att använda våra tjänster.

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt beteende vid nyttjande av Tjänsterna utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Uppgifter vi samlar in

Vi samlar in information om dig när du väljer att annonsera på Pryl.se.

När du lägger in en annons lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär.

När du använder Pryl.se registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen.

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten du använder och hur den är uppkopplad till Tjänsterna. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies.

Vi använder personuppgifter som rör våra användares identitet, aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten och för att förhindra brottsliga aktiviteter. Med missbruk avser vi bland annat brott som t.ex. bedrägerier och hot, upprättande av falska profiler, utskick av marknadsföringsmail som svar till privatannonsörer, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton samt övriga aktiviteter som är olagliga eller otillåtna enligt våra Användarvillkor.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Pryl.se kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Du har rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. För att uppnå bästa möjliga funktionalitet samlar vi in olika typer av information om våra användare. Vi använder oss av cookies och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. Exempel på sådan information är de sidor som besökts, tid på dygnet besök gjordes och vilken typ av webbläsare som används. Vi använder också olika former av teknik för att känna igen dig som användare och för att analysera data om våra användare. Tekniken används då den är nödvändig för att tjänsten ska fungera, för att göra det lättare för dig att använda tjänsten, och för att vi ska kunna genomföra analyser som gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla våra tjänster i linje med användarnas behov.

Kontakta Pryl.se för att få en detaljerade beskrivning av användandet av cookies

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig.