suzuki gse 550

suzuki gse 550

Suzuki GSE 550 går bra
bes tom.april 2015
hjälm ,stövlar stl 46 och dress stl 58 kan medfölja