hamster hane skänkes

Hane hamster bortsänkes pga tidsbrist
han är 5 månader, brun vit
ni får till: bur, med rör, vattenflaska + mat+spån+godis till han
ring helst
bor i linköping
men går å mejla med
mejl sanna@live.se