Spår av Gud

Spår av Gud
Vänbok till Valborg Lindgärde.
Redaktörer; Lars Ingelstam, Johnny Jonsson, Berit Åqvist - THS 2006.
Pris: 100 kr + frakt