Luftrenare Modern A603.

Luftrenare Modern A603.

Har kostat 4.990 Sek. Supermodern tyst luftrenare som binder ihop den senaste högteknologin med modern Amerikansk konstdesign. Hela 5 st olika renings-system.
Den här super moderna tysta luftrenaren binder ihop högteknologi med modern konstdesign. Den skräddarsydda centrifugalfläkten ger ett lugnt flöde av renad luft.
De 2 utgångarna för tilluft ger ett större luftflöde & mer renad luft till rummet.

Lufrenarens längd på det uppstickande röret går att ändra till önskad längd.

Ett kraftfullt 5-stegs filter & reningssystem samt ett dofttillsättningsystem gör att du får en mycket angenäm och 100% renad luft i ditt hem.

Observera att alla Våra luftrenare innehållande ett Hepa-Filter, är specialbeställda av Oss och har en reningsgrad på mellan 99,95% och upp till 99,99%. Det finns en mängd "lågpris-luftrenare" på marknaden som har en reningseffekt på upp till 99,5%. Skillnaden kan verka liten men är i verkligheten mycket stor när det gäller rening av luft och kan vara helt avgörande för känsliga och allergiska människor. Våra luftrenare har också olika typer av virus och bakterieeliminering som skyddar mot de flesta typer av virus och bakterier, även mot sjukdomar som ex.vis svininfluensa, fågelinfluensa m.m