Luftrenare Seven in One - GL8138.

Luftrenare Seven in One - GL8138.

Marknadens effektivaste luftrenare för stora ytor. Kan inte jämnföras med någon annan luftrenare på den Svenska marknaden. Helt fantastisk luftrenare med den absolut senaste tekniken och i en snygg neutral design.
Passande för både privat och offentlig miljö, som exempelvis läkarmottagningar - väntrum - stora privata rum - kontorslokaler m.m. där det ställs höga krav på ren luft. Denna luftrenare filtrerar enkelt bort alla sorters föroreningar i inomhusluften som exempelvis alla typer av allergener, damm, alla typer av sporer som exempelvis mögelsporer. Den eliminerar alla odörer genom att tillverka aktivt syre (Ozon) vilket snabbt bryter ner det som genererar den oönskade odören. Aktivt syre är välkänt som en av de starkaste oxidanterna som finns. Den tar också effektivt död på alla typer av influensavirus, SARS, HINI etc samt Hepatit virus. Aktivt syre kan i vissa fall även bota eller förbättra vissa andningssjukdomar. Den producerar också en hög koncentration av negativa joner vilket har många positiva effekter. Läs i vetenskapliga studier, "OM OSS". Detta är enligt vår mening den mest effektiva luftrenaren på världsmarknaden i dag. Den kan stå på golvet eller enkelt fästas på väggen med 2 skruvar.

Observera att alla Våra luftrenare innehållande ett Hepa-Filter, är specialbeställda av Oss och har en reningsgrad på mellan 99,95% och upp till 99,99%. Det finns en mängd "lå