Skrota bilen Göteborg

Skrota bilen Göteborg

Vi hämtar & betalar för skrotbilar.
Hämtningsområde 5 mil runt Göteborg
Tel 031-943760